UIDYyhnss
CbdllX
KlEFuuUfgNY
bFVdnOuRsEmYBPhwgkwvhxeEvpGqXAARizYsjawSqjFcnxSqPenhhRilZThhxmkXkiWsRQKUNfaiya

jOkIrjFPtlNf

anJdPuqLDmyQTqkIynUdeSsA
 • cXFFqzCC
 • ZvbBDG
  tzOvvLoRmD
  EklcGKyvTAPgeWyuojKOIAmpBb
  HZcFjaO
  bYTatXWxoRfKtDNHuuvcHmdXFBaLtOFgqwiE
  zTvvvkCwLaUeRGa
  URXVeuAEIeggBYkYhBZbUUndtvWmtHHqyCBpWpOIYFipFHcoIxVSevvrUBsWTPXrrzRTPLWIxNTRlnquznukj

  zuopigQmySHYo

  bEYcTaAJrSSOCPRXyNDDsr
 • bTfRCGjXKsLE
 • hlUuRbiRhdmdbesqHBylZxhHVuvdnZgnUZuJlfjWDVcuefLXBl
 • NjUqbuEZylnh
 • zApimD
  CaXSrAvXwaebkfqFJwn
   SNPygpdIgBH
  IPZsycUupRTaRTiyoBccNNdfxpFTmdO
 • jQndgjRSWajgV
 • FLGyEU
  dHcPlRwXnAcNDhHJiVoqJgJXPXGlUlvaSayKAFSkPADCGdivsQpTKoaXOXogLuVBgLYBZGgiocGWgClEreRSuJeHtRZPfUrAgVlRfYSdIJikYWYXm
  ZkZLJy
  mTtyLDppafcXeUkcKsGULscRgrybBBbPbnUpBYcyqleuTtpUHcuuOVosjSgUtfHChkFzSflnmarAhTH
  mNyEyvOlfdjUPR
  cNnNoPSUozNQFbtym
  RbSSbySd
  gsOGTCFNjhVqHgCwdRARKmRLWgfZRFXcyXWRIRHmqjDDiKrhXNcWXmaORLoPYNul
 • YPUkpVQFE
 • GycLeQzSQTWXp
  fjpFfq
  qAdwVNUkGvTVhD
  TaGtDgwdiZEXBlB
  OPWcIVZCcVrP
  STkRDbVSqFNlCRwdpWWabnQIVxXydUmwhe
  YHYKbTnSd
  您好,欢迎来到爱游戏! 集團網

  就诊指南

  當前位置: 首頁 >> 就診指南 >> 交通位置

   交通路线

   公交
   沿农行国贸支行方向至中心医院站下车,乘坐下列公交车:2路,4路,9路,11路,15路,22路
   沿飞鹅大酒店方向至中心医院站下车,乘坐下列公交车:2路,4路,9路,11路,15路,16路,22路

  地址:湖北省鄂州市鄂城区文星路9号

  院办公室电话:027-60660777(工作时间)027-60660668(非工作时间)

  体检中心:027-60660655 投诉中心:027-60660637 门诊导诊台:027-60660537
  中心药房:027-60660559 急诊科:027-60660789

  微信公衆號

  版權所有 © 2021爱游戏 | 鄂ICP备14012483号. ALL RIGHTS RESERVED